Manuální odeslání objednávky

Při manuálním vytvoření objednávky v administraci, je možné, že nebude automaticky vytvořená účtenka a data odeslána k evidenci. 

Proto máte možnost, takovou objednávku, ručně odeslat.

Po kliknutí na tlačítko EET, dojde k vytvoření účtenky a odeslání do EET.

U objednávek, u nichž je již vytvořena účtenka, je pouze informace Evidováno.

Další pluginy pro WooCommerce od Toret