Changelog

Upozornění: pokud dojde při aktualizaci k update účtenky, musíte v šabloně aktualizovat i soubor emailu


= 2.4 =
* Přidán filtr pro úpravu názvu účtenky toret_eet_send_title_text, v souboru toret_eet_send.php
* Přidán filtr pro úpravu id účtenky toret_eet_admin_ticket_id, v souboru class-toret-eet-admin.php
* Upraveno zobrazení data vystavení v útence na formát H:i:s d.m. Y
* V účtence bylo upraveno datum vystavení - původně bylo zobrazováno datum stažení

= 2.3 =
* Do třídy toret_order_compatibility byla přidána metoda get_order_key, pro kompatibilitu s ostatními pluginy

= 2.2 =
* Odstraněno chybné ukládání základu daně 1
* Oprava získání statusu objednávky pro verze 2.6+
* Oprava získání názvu dopravy pro verze 2.6+
* Upravena celková refundace - nyní nekalkuluje aktuální kurz

= 2.1 =
* Oprava podmínky v metaboxu

= 2.0 =
* Úprava výpisu účtenky
* Opraveno zobrazování částky v CZK, odesílané do evidence
* Kompatibilita s WooCommerce 3.0.+

= 1.9 =
* Z účtenky byl odstraněn výpis produktů v objednávce - data o položkách obsahují emaily zasílané WooCommerce
* Do účtenky byla doplněna měna objednávky, celková částka v korunách, odeslaná do evidence a aktuální kurz vůči měně objednávky, pokud není měna objednávky v CZK

= 1.8 =
* Doplněna možnost manuální celkové i částečné refundace

= 1.7 =
* Oprava výpisu chyby v metaboxu účtenky
* Fix opakovaného odeslání účtenky
* Možnost manuálního odeslání účtenky z administrace
* Možnost vypnout odesílání emailových účtenek
* Možnost odesílat kopii účtenky na zadaný email
* Vygenerování PDF účtenky v adminstraci

= 1.6 =
* Oprava předávané celkové částky k evidenci
* Rozšířeno logování položek
* Oprava přepočtu měny, pokud není objednávka v CZK

= 1.5 =
* Přesun metody payment_setting do Toret_Eet_Helpers
* Přidán filtr toret_eet_porad_cis viz. dokumentace https://eet.toret.cz/uprava-cisla-uctenky/
* Doplněno automatické odesílání účtenek k evidenci
* Přidána možnost manuálního odeslání účtenky k evidenci
* Přidána možnost manuálního zpracování objednávky


= 1.4 =

* Doplnění logování položek objednávky, při rozepisování dph

* Oprava přepnutí testovacího provozu

* Ošetření neexistence FIK aBKP v účtence

= 1.3 =

* Oprava špatného contextu order_total

* Změna detekování testovací verze

* Doplněno heslo pro formulář

* Úprava kalkulace daňových sazeb

= 1.2 =

* Manuální kontrola souboru certifikátu v administraci

* Kontrola existence openssl

* Informace o neexistenci openssl v nastavení pluginu

= 1.1 =

* Doplnění dat do výpisu účtenek

* Doplněná podpora, pro více sazeb DPH

* Doplněno nastavení pluginu o další části

* Pravidelná kontrola neodeslaných účtenek a jejich zpětná registrace

* Odesílání účtenky emailem zákazníkovi

= 1.0 =

* Vydání pluginu

Další pluginy pro WooCommerce od Toret